Kontakt

Adres do korespondencji:

Miejski Klub Sportowy „Drawa Krzyż”
ul. Boczna 2
64-761 Krzyż Wielkopolski

Adres e-mail: drawakrzyz@wp.pl

NIP – 7631989952

Nr konta bankowego:

Lubusko-Wielkopolski BS Drezdenko o/Krzyż – 608362 1044 5500 0215 2000 0010